ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 4(1)A ಹೆಸ್ಕಾಂ ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ

.

ದಾಖಲೆಗಳ ಸೂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) ಎ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಶಾಖೆ

ಭಾಷೆ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್‌

  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರವರ ಶಾಖೆ
01 ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  -  -
02 ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಾಖೆಗಳು
ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಖೆ  -  -
ಟಿ ಏ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಶಾಖೆ  ಕನ್ನಡ  1547 ಕೆಬಿ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಾಖೆಗಳು
ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಶಾಖೆ ಆಂಗ್ಲ 2271 ಕೆಬಿ
ಡಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಮತ್ತು  ಆರ್ & ಡಿ ಶಾಖೆ ಕನ್ನಡ 4882 ಕೆಬಿ
ಯೋಜನೆ ಶಾಖೆ  ಕನ್ನಡ 12314 ಕೆಬಿ
ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಶಾಖೆ  ಆಂಗ್ಲ  3156 ಕೆಬಿ
ಆರ್.ಎ ಶಾಖೆ  ಕನ್ನಡ 918 ಕೆಬಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐಟಿ ಮತ್ತು ಎಂಟಿ) ರವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಾಖೆಗಳು
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ​ ಶಾಖೆ 1 ಆಂಗ್ಲ 1600 ಕೆಬಿ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ​ ಶಾಖೆ 2 ಆಂಗ್ಲ 4955 ಕೆಬಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಶಾಖೆ) ರವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಾಖೆಗಳು
ಕಾಮಗಾರಿ ಶಾಖೆ - -
ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಶಾಖೆ 1  ಕನ್ನಡ 1181 ಕೆಬಿ
ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಶಾಖೆ 2 ಕನ್ನಡ 14233 ಕೆಬಿ
ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಶಾಖೆ 3 ಕನ್ನಡ 2766 ಕೆಬಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರೇಮೆಂಟ್) ರವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಾಖೆಗಳು
ಟೆಂಡೇರಿಂಗ್ ಶಾಖೆ - -
ಪ್ರೊಕ್ಯೂರೇಮೆಂಟ್ ಶಾಖೆ - -
03 ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಸ್ಥಾಪಕರು (ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ) ರವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಾಖೆಗಳು
ಎ ಪಿ ಆರ್ ಓ ಶಾಖೆ  - -
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ) ಶಾಖೆ ಕನ್ನಡ 12988 ಕೆಬಿ
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ) ಶಾಖೆ ಕನ್ನಡ 27046 ಕೆಬಿ
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಶಾಖೆ​​ ಕನ್ನಡ 1593 ಕೆಬಿ
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಕಾನೂನು) ಶಾಖೆ  ಆಂಗ್ಲ 929 ಕೆಬಿ
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆ ಕನ್ನಡ 12614 ಕೆಬಿ
04 ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು (ಆಂಪ) ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಾಖೆಗಳು
ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ (ಕಂದಾಯ) ಶಾಖೆ  ಕನ್ನಡ 2003 ಕೆಬಿ
ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ (ಖರೀದಿ) ಶಾಖೆ  ಕನ್ನಡ  504 ಕೆಬಿ
ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ (ಪಿ ಟಿ ಸಿ) ಶಾಖೆ  ಕನ್ನಡ 1140 ಕೆಬಿ
05 ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣಕಾಸು) & ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಾಖೆಗಳು
ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಖೆ  - -
ಜಿ. ಎಸ್. ಟಿ ಶಾಖೆ ಕನ್ನಡ  3533 ಕೆಬಿ
ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು  - -
ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಾಖೆಗಳು
ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆ ಕನ್ನಡ 3005 ಕೆಬಿ
ಹಣಕಾಸು ಶಾಖೆ ಕನ್ನಡ 6530 ಕೆಬಿ
ಸಂಕಲನ ಶಾಖೆ ಕನ್ನಡ 3005 ಕೆಬಿ
ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ  ಕನ್ನಡ 1373 ಕೆಬಿ
ಪಿಂಚಣಿ ಶಾಖೆ  ಕನ್ನಡ 1326 ಕೆಬಿ
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಾಖೆ  - -
ಬಿ & ಎಲ್ ಶಾಖೆ ಕನ್ನಡ 2123 ಕೆಬಿ
06 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ರವರ ಶಾಖೆ  -  -

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-11-2023 04:39 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080