ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸಿ

ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು:

ವಿದ್ಯುತ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು - ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಬಳಸಿ

ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವೂ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ದೀಪಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಗಲು ಬೆಳಕನ್ನು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬೆಳಕಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.

ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಪಡೆಯಲು ಬಲ್ಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಬಲ್ಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳಿ-ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆಂಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ತಂತು ದೀಪಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ, ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತೆರೆದಿರಬೇಡಿ.

ವಿಭಜನಾ ಗೋಡೆಗಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.

ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮತ್ತು ಫೆಸ್ಟೂನ್ ದೀಪಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ.

ವಿದ್ದ್ಯುತ್ಚ್ಛಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಾರ್ಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ.

ಮೋಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಡಿ.

ಮೋಟಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮೋಟಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳ ಬಳಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

 

ಗ್ರಾಮೀಣ ಗ್ರಾಹಕರು:

10% ವಿದ್ಯುತ್ತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಫುಟ್ ವಾಲ್ವುಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಿ.

10% ವಿದ್ಯುತ್ತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು RPVC ಹೀರುವ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಪಂಪ್ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಿಂದ 3 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು.

ನೀರು ಎತ್ತುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಶಕ್ತಿಯ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು 25% ವಿದ್ಯುತ್ತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.

ಮೋಟಾರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮೋಟಾರ್ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದರು ಸಹ ಗರಿಷ್ಠ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ  ಮೋಟಾರನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ವಿದ್ಯುತ್ತ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೋಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.

ನೀರು ಹೊರಬರುವ ಪೈಪ್ ಭೂಮಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ಮೋಟಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮೋಟಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳ ಬಳಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗ್ರಾಹಕರು:

ಮೋಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಡಿ.

ಮೋಟಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮೋಟಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳ ಬಳಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಎಳೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ತ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೆಲ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ.

ಮೋಟಾರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮೋಟಾರ್ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದರು ಸಹ ಗರಿಷ್ಠ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ  ಮೋಟಾರನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ವಿದ್ಯುತ್ತ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೋಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.

ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸಿ.

ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರವು ಮೋಟರ್‌ಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಗಲು ಬೆಳಕನ್ನು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬೆಳಕಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.

ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂಥ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-05-2020 03:49 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080