ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆ (CGRF)

.

ವಿವರಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ವೇದಿಕೆ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ 25.01.2024

ಬಾಗಲಕೋಟೆ  ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2023-24 ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case No 3 Dtd 04.10.2023 Nargund
Case No 4 Dtd 25.01.2024 Vishanvi Grainites
Case No 5 Dtd 25.01.2024 Samapth Granites
Case No 6 Dtd 25.01.2024 Padma Granites
Case No 7 Dtd 25.01.2024 Mallayya Mathapati
Case No 8 Dtd 25.01.2024 Hanamanth Basappa
Case No 9 Dtd 25.01.2024 Mahamad ali Attar
Case No 10 Dtd 25.01.2024 Prakash S Sajjanar
Case No 11 Dtd 25.01.2024 Motilal P Bidarikar
Case No 12 Dtd 25.01.2024 Girish K Pasari
Case No 13 Dtd 25.01.2024 Muttavva Vithal Sutar

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2023-24 ರ ಆದೇಶಗಳು.

Vijayapur Case No  2 of 2023 Dtd 23.11.2023 Smt Atisayyarani

ಗದಗ  ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2023-24 ರ ಆದೇಶಗಳು.

Gadag Case No. 34 of 2023 Dtd 07.06.2023 M N Nilugal

ಬಾಗಲಕೋಟೆ  ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2022-23 ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case No 1 Dtd 16.06.2023 Basappa Kittur
Case No 2 Dtd 19.06.2023 Sadanand Sirur
Case No 7 Dtd 16.06.2023 Gangadhar Angadi
Case No 9 Dtd 16.06.2023 Ajitnath Vandkuduri

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2022-23 ರ ಆದೇಶಗಳು.

CASE NO 32 dated 19 08 2022 Keshav Santamma Naik Honnavar
CASE NO 33 dated 19 08 2022 Sri Annappa Timappa Hegde Sirsi
CASE NO 34 Dated 19 08 2022 Smt Swati S Bhat Karwar
CASE NO 35-2022_Ganesh P Hegde 18 01 2023

ಹಾವೇರಿ  ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2022-23 ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case No 1 Dtd 19 09 2022 Smt Susheela Kerudi
Case No 2 Dtd 03 11 2022 Shivayogi Kerudi

ಗದಗ  ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2022-23 ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case No 31 Dtd 30 08 2022 Someshwar Spinning Co-operative Pvt
Case No 32 Dtd 15 02 2023 Rajendra Cotton Industries

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2022-23 ರ ಆದೇಶಗಳು.

CASE NO 31 Dt 30-08-2022 Someshwar Spinning Pvt
CASE NO 257 Dt 14-06-2022 Vinay Nilareddi
CASE NO 258 Dt 31-10-2022 Manjunath Baddi
CASE NO 259 Dt 14-06-2022 Piraram Badri
CASE NO 260 Dt 30-11-2022 G V Salunki
CASE NO 261 Dt 31-10-2022 Fakirappa Badni
CASE NO 262 Dt 29-12-2022 Manjunath Buchadi
CASE NO 263 DATED 29-12-2022
Case no 264 Dt 02-12-2022 S B Hosamani
Case no 265 Dt 02-12-2022 Mahaveer Annekar
Case No 266 Dt 29-12-2022 Shartchandra
CASE NO 267 Dt 02-12-2022 Shereen banu khazi
CASE NO 268 Dt 29-12-2022 Shivashakti Properties
CASE NO 269 WITHDRAWAL OF CASE
CASE NO 270 Dt 28-03-2023 Vaishal Ujila

ಬೆಳಗಾವಿ  ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2022-23 ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case No 24 dt 30 01 2023 Shri Gourav B Shah
Case No 28 dt 30 01 2023 Shri Janhavi Vishal Kalyanshetty

ಬಾಗಲಕೋಟೆ  ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2021-22 ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case No 1 Dtd 24.02.2022 Shrishail Katagi
Case No 2 Dtd 17.05.2022 Manjula Hulyal
Case No 3 Dtd 26.08.2022 Jadamal Manikchand
Case No 4 Dtd 09.06.2022 Ravichandra patil
Case No 4 dtd 29.10.2022 Husainsab Pakkannavar
Case No 5 Dtd 26.11.2022 Manjula Patil
Case No 5 Dtd 29.10.2022 MS Hiremath
Case No 6 Dtd 29.10.2022 C V Yakanchi
Case No 8 Dtd 30.11.2022 Badarinath Sureban

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2021-22 ರ ಆದೇಶಗಳು.

CASE NO 31 date 05.02.2022 Kanchana Automobiles, Kumta

ಗದಗ  ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2021-22 ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case No. 30 Dtd 30.08.2021 Someshwar Spinning Cooperative

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2021-22 ರ ಆದೇಶಗಳು.

CASE NO 253 Dt 07-04-2021 Ashok Nili
CASE NO 254 Dt 07-04-2021 Sheshmal Jain
CASE NO 255 Dt 07-04-2021 Kashinath Chatni
CASE NO 256 Dt 16-08-2021 Abdul Vaddo

ಬೆಳಗಾವಿ  ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2021-22 ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case no 22 dt 03 01 2022 Shri Tarabai baburao Nibalakar
Case no 23 dt 18 01 2022 Shri Ashok N Budannur and Vrushbhendra N Budannur
Case No 24 dt 05 03 2022 Shri Gourav B Shah
Case No 25 dt 28 02 2022 The Skypark Apartment Owners Association
Case No 26 dt 16 02 2022 Shri Srishail Chandrappa Varji
Case No 27 dt 23 02 2022 Shri ChandraShekar R Shetty

ಬಾಗಲಕೋಟೆ  ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2020-21 ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case No 5 Dtd 06.01.2021 Nanda Mannapur
Case No 7 Dtd  12.08.21 GTL infrastructure LTD

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2020-21 ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case NO 26 Date 15 04 2020 Sebastin Francis Leema Kumta
Case NO 27 Date 15 05 2020 Maruti Udyoms Haliyal
Case NO 28 Date 29 04 2020 Sridhar Ramachandra Shet Sirsi
Case NO 29 Date 25 06 2020 Narashimha G Bhagvat Yellapur

ಗದಗ  ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2020-21 ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case No 27 Dtd 30 09 2020 Basavaraj Cotton Pressing
Case No 28 Dtd 30 09 2020 Basavaraj Cotton Pressing
Case No 29 Dtd 30 09 2020 Basaveshwara Jinning Factory Nargund

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2020-21 ರ ಆದೇಶಗಳು.

CASE 250-2020 Dt 23-10-2020 Vtsala Metal section
CASE 251-2020 Dt 23-10-2020 Khajahusain Ballari
CASE 252 DT 30-09-2020 Ramesh Irkal
CASE 248 Dt 30-09-2020 Santosh Hannikeri

ಬೆಳಗಾವಿ  ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2020-21 ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case No 20,dt 29.07.2020 The Principle Jawarharlal Neharu Medical College

ಬಾಗಲಕೋಟೆ  ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2019-20 ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case No 1 Dtd 20.02.2020 Shatappa Sali
Case No 2 Dtd 05.10.2020 Ramchandra Hadpad
Case No 3 Dtd 05.10.2020 Yallappa Baligar
Case No 3 Dtd 20.02.2020 Viresh Hulyal
Case No 5 Dtd 20.02.2020 Karansingh Rajput

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2019-20 ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case NO 22 Date 26042019 Smt Khairunnisa Abdul Rafiq Mandakki Sirsi
Case NO 23 Date 01072019 Hotel Naveen Murdeshwar Page No 21 to 40
Case NO 24 Date 03052019 Nanda Kishore Gurunath Bongale Haliyal
Case NO 25 Date 27062019 Sebastin Francis Leema Kumta

ವಿಜಯಪುರ  ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2019-20 ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case No 3 and 4 Dtd 06022020 Ranganath Padmukhe

ಗದಗ  ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2019-20 ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case No 21 Dtd 3105 2019 Smt Mallava B Hadapad
Case No 22 Dtd 31052019 GTL Infrastructure Ltd
Case No 23 Dtd 29062019 Smt Y M Gokak
Case No 24 Dtd 30082019 M N Nilugal
Case No 25 Dtd 18072019 LT Rajoli
Case No 26 Dtd 30072019 Dr R N Patil

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2019-20 ರ ಆದೇಶಗಳು.

CGRF CASE 246 DT 25112019 Krishnamurti Sarvade
CGRF CASE 247 2019 DT 19-02-2020 R H Polypack
CGRF CASE 249 31-03-2020 Rashid Ahmad

ಬೆಳಗಾವಿ  ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2019-20 ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case No 17 dt 23.09.2019 Shri Ashok Datatrey Adyapak
Case no 18 dt 13.12.2019 Shri Shamsundar B Korade
Case No 19 dt 13.12.2019-1 Shri U. M. Mohite

ಬೆಳಗಾವಿ  ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2018-19ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case No 14, dt 29.09.2018 Shri S S Sha

Case No 15, dt 28.07.2018 Shri Mishaba A Bagalkot

Case No 16,  dt 28.12.2018 Shri S S Patil

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2018-19ರ ಆದೇಶಗಳು.

CASE NO 227 DT 24-09-2018 Prakash Pawar
CASE NO 228 DT 11-09-2018 Shekhar Telkar
CASE NO 229 DT 24-09-2018 Mohan Dalbanjan
CASE NO 230 DT 11-09-2018 Kanchan V G
CASE NO 231 DT 11-09-2018 Prashant Polymer
CASE NO 232 DT 04-11-2018 Mallikarjun Rottigwad
CASE NO 233 DT 24-09-2018 G D Harti
CASE NO 234 DT 24-11-2018 Anand Puranik
CASE NO 236 DT 24-11-2018 Abdul Rasul Girani
CASE NO 237 DT 24-11-2018 Nurahmad Annigeri
CASE NO 238 DT 24-11-2018 Dr Madharang
CASE NO 239 DT 16-10-2018 Mahmad Madin
CASE NO 240 DT 19-01-2019 Chenneswar Industries
CASE NO 241 DT 19-01-2019 S S K Samaj

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2018-19ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case No. 18 2018 Dtd 27.09.2018 Smt. Vimal Bagmaar
Case No. 19 Dtd 28.12.2018 Ms. Basavaraj Cotton Pressing
Case No. 20 Dtd 19.03.2019 Sri. Madhusudan D Punekar

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2018-19ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case NO20 Date 22022019 Madhukeshwar Temple Banvasi
Case NO21 Date 07032019 Sayed Faker Sayed Jafar Sirsi
Case NO23 Date 01072019 Hotel Naveen Murdeshwar Page No 1 to 20

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (CGRF) 2018-19ರ ಆದೇಶಗಳು.

Case No  1 of 2018 Dtd 14.01.2019 A G Mallikarjun

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-02-2024 04:55 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080