ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಪಿವಿ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

.

Ministry of New and Renewable Energy (MNRE)

ವರ್ಗ ವಿವರಗಳು ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್‌
OM Simplyfying the implementation of Rooftop Solar Programme MNRE OM. 11.01.2024 ಆಂಗ್ಲ 151 ಕೆಬಿ
OM Official Memorandum regarding Admissibility of Central Financial Assistance (CFA) for residential rooftop solar projects installed under Phase-II of Rooftop Solar Programme. 05.01.2024 ಆಂಗ್ಲ 203 ಕೆಬಿ
Letter  Advisory on rooftop solar scheme  - ಆಂಗ್ಲ 230 ಕೆಬಿ
OM Empanelment of Vendors Under Simplified Procedure of Rooftop Solar Program Phase II 17.05.2023 ಆಂಗ್ಲ 2257 ಕೆಬಿ
OM MNRE OM Simplification of Procedure RTS Phase II 29.11.2022 ಆಂಗ್ಲ 345 ಕೆಬಿ
OM Simplified notification for RTS Phase II by MNRE 10.06.2022 ಆಂಗ್ಲ 301 ಕೆಬಿ
OM RTS Programme Phase II Simplification of procedure 02.02.2022 ಆಂಗ್ಲ 730 ಕೆಬಿ
Order Latest Benchmark Cost for RTS Phase II Scheme 27.10.2021 ಆಂಗ್ಲ 96 ಕೆಬಿ
OM Guidelines Notification for RTS Phase II by MNRE 20.08.2019 ಆಂಗ್ಲ 1006 ಕೆಬಿ
              

Government of Karnataka (GOK)

ವರ್ಗ ವಿವರಗಳು ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್‌
Notification GOK Solar Policy 2014-2021 22.05.2014 ಆಂಗ್ಲ 2758 ಕೆಬಿ
Circular GOK SRTPV Installation on Construction Building 10.12.2015 ಕನ್ನಡ 470 ಕೆಬಿ
Notification GOK Withdrawl of under Construction building 22.03.2016 ಕನ್ನಡ 233 ಕೆಬಿ
Letter GOK Circular on grid connected Solar Rooftop Project 05.05.2016 ಕನ್ನಡ 482 ಕೆಬಿ
Letter GOK TPA For SRTPV 28.05.2016 ಕನ್ನಡ 256 ಕೆಬಿ
Circular GOK Circulars on SRTPV Building norms 17.08.2016 ಆಂಗ್ಲ 369 ಕೆಬಿ
Notification GOK Solar Policy Amendment 12.01.2017 ಆಂಗ್ಲ 427 ಕೆಬಿ
           

Karnataka Electricity Regulatory Commission (KERC)

ವರ್ಗ ವಿವರಗಳು ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್‌
SRTPV Tariff Determination of Tariff and norms in respect of Solar Power Projects (including Solar Rooftop Photovoltaic Projects) for FY24 01.06.2023 ಆಂಗ್ಲ 583 ಕೆಬಿ
Order Evacuation-Utilisation of Solar Energy Generation at LT-HT Voltage and connect to their LT-HT system, dated: 02-03-2023 02.03.2023 ಆಂಗ್ಲ 1806 ಕೆಬಿ
Order KERC Order for Net Metering Arrangements for eligible consumers of Solar Rooftop Photovoltaic (SRTPV) plant dtd:18-07-2022 18.07.2022 ಆಂಗ್ಲ 1374 ಕೆಬಿ
SRTPV Tariff Determination of Tariff in respect of Solar Power Projects (Including Solar Rooftop Photovoltaic Projects) for FY-22 to FY23 18.08.2021  ಆಂಗ್ಲ 20860 ಕೆಬಿ
SRTPV Tariff Extension of Tariff Order 1st August 2019 for Solar Power Projects including Solar Rooftop Photovoltaic Projects for FY21 22.05.2020  ಆಂಗ್ಲ 83 ಕೆಬಿ
Order KERC Decision on Various Models and Guidelines for Solar Rooftop Photovoltaic Plants allowed to be installed on rooftops of the consumers’ buildings 09.12.2019  ಆಂಗ್ಲ 552 ಕೆಬಿ
SRTPV Tariff KERC Determination of tariff in respect of Solar Power Projects including Solar Rooftop Photovoltaic Projects for FY20 01.08.2019  ಆಂಗ್ಲ 4229 ಕೆಬಿ
SRTPV Tariff KERC Determination of tariff and other norms in respect of new Solar Power Projects 18.05.2018  ಆಂಗ್ಲ 4079 ಕೆಬಿ
SRTPV Tariff KERC Tariff Order for SRTPV plants violating the norms specified for implementation of the SRTPV plants 07.11.2017  ಆಂಗ್ಲ 1446 ಕೆಬಿ
SRTPV Tariff KERC Tariff and other operational procedures applicable for multiple combined SRTPV 15.09.2017  ಆಂಗ್ಲ 1685 ಕೆಬಿ
Letter KERC letter-time extension 44 nos dated 20.01.2017  ಆಂಗ್ಲ 314 ಕೆಬಿ
Regulation KERC Implementation of Solar Rooftop Photovoltaic Power Plants Regulations, 15.12.2016  ಆಂಗ್ಲ 2501 ಕೆಬಿ
Order KERC Order for installation of SRTPV on government Building 11.11.2016  ಆಂಗ್ಲ 1709 ಕೆಬಿ
Letter KERC Commission of SRTPV plant with in Six Month 27.09.2016  ಆಂಗ್ಲ 625 ಕೆಬಿ
Order KERC SRTPV capacity limited 100% SL 20.09.2016  ಆಂಗ್ಲ 312 ಕೆಬಿ
Letter KERC DO/GOK No time extension and change of location 13.05.2016  ಆಂಗ್ಲ 1796 ಕೆಬಿ
SRTPV Tariff KERC Order Determination of Tariff and Other norms 02.05.2016  ಆಂಗ್ಲ 4410 ಕೆಬಿ
SRTPV Tariff  KERC SRTPV Tariff Order 10.10.2013 ಆಂಗ್ಲ 741 ಕೆಬಿ
           

HESCOM

-

ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಪಿವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು.

 - ಆಂಗ್ಲ 222 ಕೆಬಿ
- ದಿನಾಂಕ: 20-09-2019 ರಂದು ಸೌರ ನೀತಿಗೆ 3 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ 20.09.2019 ಆಂಗ್ಲ 1472 ಕೆಬಿ
- ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2020 ರ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ (ಸೌರ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಫೋಟೋ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಂಕದ ನಿರ್ಣಯ. 01.08.2019 ಆಂಗ್ಲ 8179 ಕೆಬಿ
- 2020 ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಪಿವಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು. 15.04.2019 ಆಂಗ್ಲ 139 ಕೆಬಿ
- ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಪಿವಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ.  16.11.2018 ಆಂಗ್ಲ 65 ಕೆಬಿ
- ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ಟಿಪಿವಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ (ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ಟಿಪಿವಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ)  05.09.2018 ಆಂಗ್ಲ 733  ಕೆಬಿ
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರೇಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಪಿವಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 19.09.2018 ಆಂಗ್ಲ 710 ಕೆಬಿ
- ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳ ಎಂಪನೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಪಾಲುದಾರರ ಆಯ್ಕೆ.  16.02.2018 ಆಂಗ್ಲ 91 ಕೆಬಿ
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಬಹು ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಪಿವಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ ಆದೇಶ.  15.09.2017 ಆಂಗ್ಲ 251 ಕೆಬಿ
- ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಪಿವಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು. 24.08.2017 ಆಂಗ್ಲ 697  ಕೆಬಿ
- ಸೌರ ನೀತಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2014-21 ದಿನಾಂಕ 12.01.2017 12.01.2017 ಆಂಗ್ಲ 427 ಕೆಬಿ
- ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ (ಸೌರ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ) ನಿಯಮಗಳು 2016.  02.01.2017 ಆಂಗ್ಲ 2508 ಕೆಬಿ
- ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಗಾಗಿ ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 27.09.2016.  27.09.2016 ಆಂಗ್ಲ 767 ಕೆಬಿ
- ಸೌರ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ದಿನಾಂಕ 17.08.2016 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ GOK ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ.  17.08.2016 ಆಂಗ್ಲ 675 ಕೆಬಿ
- ಸೌರ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 02.05.2016 ರ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆದೇಶ 20.09.2016 ಆಂಗ್ಲ 1976 ಕೆಬಿ
- ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಪಿವಿ ಸುಂಕದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಂಕ ದರಗಳು ದಿನಾಂಕ 02.05.2016  02.05.2016 ಆಂಗ್ಲ 68 ಕೆಬಿ
- ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಪಿವಿ ದಿನಾಂಕ 02.05.2016 ಕ್ಕೆ ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ ಸುಂಕದ ಆದೇಶ.  02.05.2016 ಆಂಗ್ಲ 687 ಕೆಬಿ
- ಸೌರ ನೀತಿ 2014-2021  22.05.2014 ಆಂಗ್ಲ 2757 ಕೆಬಿ
 

ಹಳೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು:

       
- ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಪಿವಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಪಿವಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಸುಂಕದ ಆದೇಶ.  07.11.2017 ಆಂಗ್ಲ 2855 ಕೆಬಿ 
- ಹೊಸ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ (ನೆಲದ ಆರೋಹಿತವಾದ ಮತ್ತು ಸೌರ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಫೋಟೋ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಘಟಕಗಳು) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ದಿನಾಂಕ 18-05-2018.  18.05.2018 ಆಂಗ್ಲ 8189 ಕೆಬಿ  
- 01-04-2018ರ ನಂತರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಪಿವಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸುಂಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ.  09.08.2018 ಆಂಗ್ಲ 125 ಕೆಬಿ  
- ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ 1 ಕಿ.ವ್ಯಾ ನಿಂದ 10 ಕಿ.ವ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊಸ ಸೌರ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಫೋಟೋ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಂಕದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ.   19.12.2018 ಆಂಗ್ಲ 121 ಕೆಬಿ  
- ಸೌರ ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ GOK ಆದೇಶ 10-05-16.   10.05.2016 ಕನ್ನಡ 101 ಕೆಬಿ  
- 11 ಕೆವಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ GOK ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 05-05-16.  05.05.2016 ಕನ್ನಡ 827 ಕೆಬಿ  
- GOK ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ದಿನಾಂಕ 28-03-2016.   28.03.2016 ಕನ್ನಡ 1086 ಕೆಬಿ  
- ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ  22-3-2016  22.03.2016 ಕನ್ನಡ 197 ಕೆಬಿ  
- ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೌರ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 10.12.2015 10.12.2015 ಕನ್ನಡ 34 ಕೆಬಿ
- ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಪಿವಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ ಸುಂಕದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 10-10-2013. 10.10.2013 ಆಂಗ್ಲ 3768 ಕೆಬಿ
           

ಸೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್

- - -

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-01-2024 01:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080